ОРГАНИЗАЦИЈАПРОГРАМСКИ ОДБОР

Председник:
Проф. др Миомир Вукићевић, Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево, Србија

Чланови:
Проф. др Милан Коларевић, Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево, Србија
Др Љиљана Пецић , Висока техничка машинска школа Трстеник, Србија
Проф. др Драгослав Шумарац, академик, члан Европске академије наука
Проф. др Душко Минић, Факултет техничких наука, Косовска Митровица
Проф. др Петар Петровић, Машински факултет, Универзитет у Београду
Проф. др Добринка Атмаџова, Више транпорно училиште Тодор Каблешков, Софија, Бугарска
Проф. др Николае Херишану, Политехника, Универзитет у Темишвару, Румунија
ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР

Председник:
Драгиша Шимуновић, студент I године мастер студија, Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево, Србија

Чланови:
мр Наташа Павловић, Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево, Србија
Владан Грковић, Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево, Србија
Владимир Мандић, Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево, Србија
Вукадин Милуновић, студент I године мастер студија, Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево, Србија
Немања Обрадoвић, студент I године мастер студија, Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево, Србија
Јовица Станковић, Студент IV године основних студија, Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево, Србија
Стефан Аџић, Студент II године основних студија, Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево, Србија
Јелисавета Мартић, студент III основних студија, вођа тима за маркетинг и комуникације, Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево, Србија
Града Живадиновић, Студент IV године основних студија, вођа тима за финансије, Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево, Србија
Срђан Крпић, Студент IV године основних студија, Вођа тима за техничку подршку, Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево, Србија
ТИМ ЗА МАРКЕТИНГ И КОМУНИКАЦИЈЕ

Раденко Џелебџић, студент III године оновних студија, Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево, Србија
Тамара Гачевић, студент прве године основних студија, Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево, Србија
Саша Ђокић, Студент IV године основних студија, вођа тима за финансије, Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево, Србија
ТИМ ЗА ФИНАНСИЈЕ

Софија Новковић, Студент IV године основних студија, Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево, Србија
ТИМ ЗА ТЕХНИЧКУ ПОДРШКУ

Милановић Драган, студент IV године основних студија, Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево, Србија